หมวดหมู่: ดวงดี อ.ดัง

ดวง 19 พ.ค.62 ไมเหมาะทำการมงคล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วันนี้กิจมงคลเล็ก ๆ พอทำได้ แต่ไมเหมาะทำการมงคลใหญ่สำคัญ อุปสมบทได้...

Loading