หมวดหมู่: อ.มัลลิก บารมี

ดวง 19 พ.ค.62 ไมเหมาะทำการมงคล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 วันนี้กิจมงคลเล็ก ๆ พอทำได้ แต่ไมเหมาะทำการมงคลใหญ่สำคัญ อุปสมบทได้...

ดวง 1 พ.ค.62 จะเจอหมอดี ยาดี

วันนี้ไม่เหมาะทำการมงคลทุกประเภท ไม่เหมาะใช้เป็นฤกษ์ผ่าคลอด จัดงานอุปสมบท ห้ามก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์...

Loading