หมวดหมู่: สะเดาะเคราะห์

สะเดาะเคราะห์ช่วงเบจเพส

ท่านใดที่กำลังก้าวย่างเข้าสู่เบญจเพส และอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อกันว่า...

บ้านร้อนอยู่เป็นทุกข์

สำหรับบางคน เมื่อกลับถึงบ้าน ก็อยากอยู่บ้าน หรือนอนอยู่บ้านด้วยความสบายใจ แต่ก็มีอีกคนจำพวก...

สะเดาะเคราะห์ : ช่วงเบจเพส

ท่านใดที่กำลังก้าวย่างเข้าสู่เบญจเพส และอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อกันว่า...

ให้มีเงินไม่ขัดสน

นอกเหนือจากสุขภาพดีไร้โรคภัยและหากมีเงินทองไหลมาเทมาด้วยก็ยิ่งถือเป็นโชคอันอุดมสมบูรณ์...

Loading