พระปิดตานำโชค

พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประมุขสงฆ์พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเจตนาสร้างไว้ดีในปี พ.ศ.2531 ผสมผงศักดิ์สิทธิ์มโหฬาร ผงสมเด็จวัดระฆังชำรุด ผงสมเด็จบางขุนพรหม ผงหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ผงจิตรลดา ผงสายหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ผงหลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ล้วนอุดมคุณค่า ใครมีติดตัวบันดาลโชคลาภ เงินทองดีนักแล

คาถาอาราธนา
นะโมพุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ , นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ, นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ,
สุขา สุขะ วะรัง นะโมพุทธายะ, มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะ ฯ
(บริกรรมเพิ่มทรัพย์ ลาภดีนักแล )