สาลิกา อานุภาพด้านเสน่ห์

สาลิกา เป็นเครื่องรางรูปนกสาลิกาคู่ แล้วลงอักขระนะสาลิกาเพื่อให้เกิดอานุภาพ ด้านเสน่ห์เมตตาและนำพาให้เกิดโชคลาภ โดยเฉพาะการเจรจา การพูดที่มีเสน่ห์ผู้คนหลงใหล ผู้บูชาจะพกพาสาลิกาไว้กับตัว ไปทำการค้าขายหรือเจรจาธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเจรจา ทั้งยังมีอานุภาพในการดึงดูดโชคลาภอีกด้วย

คาถาสาลิกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต