คาถานางเต่าดำ

คาถาด้านทางเมตตามหานิยม เสกนํ้าล้างหน้าสร้างเสน่ห์ เสน่ห์แก่สตรีดีนักแล

พุทธาวะรังมะลัง สุวัณณะกิสิ สังโกถิ กัตถาวิริยัตถะ มะภะวังพุทธัง กุโล 
สุวัณณะ กะชา วิเชโหนถิๆ