คาถาบูชาพญาเสือนอนกิน วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์

คาถาพญาเสือนอนกิน เป็นมหาอำนาจ มหาลาภโภคทรัพย์ เมตตามหานิยม ป้องกันสัตว์ร้ายได้ ก่อนสวดควรตั้งจิต ระลึกถึงพ่อท่านสมภารและ ปู่เจ้าสมิงไพร ตั้งนะโม3 จบแล้วเริ่มบทสวดดังนี้

คาถาพญาเสือนอนกิน เป็นมหาอำนาจ มหาลาภโภคทรัพย์ เมตตามหานิยม ป้องกันสัตว์ร้ายได้ ก่อนสวดควรตั้งจิต ระลึกถึงพ่อท่านสมภารและ ปู่เจ้าสมิงไพร ตั้งนะโม3 จบแล้วเริ่มบทสวดดังนี้

พุทธัง อะอือกูนี้คืออ้ายเสือเฒ่า

ธัมมัง อะอือกูนี้คืออ้ายเสือเฒ่า

สังฆัง อะอือกูนี้คืออ้ายเสือเฒ่า

โภคา มัชฌิมา สุขาวะหาให้ลาภมาหาเอง