คาถาหมัดหนัก

เมื่อมีการต่อสู้ จงภาวนา คาถาหมัดหนัก แต่จงใช้เพื่อป้องกันตัว ห้ามข่มเหงรังแกผู้ใด คาถาจะเสื่ม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวด  ดังนี้

โสภะคะวา  อะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพัง

สังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติ

มหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติ