ดวง 15 พ.ค. 62 คนเกิดวันไหน ให้ออกไปทำบุญ

15 พฤษภาคม 2562 วันอาทิตย์  มีคนมาชักชวนให้ลงทุน แต่ต้องคิดดูให้ดีก่อนที่จะร่วมลงทุนวันจันทร์  เตรียมตัวทำสิ่งใหม่ๆอาจมีติดขัดบ้าง  วันอังคาร จะทำอะไรให้คิดถึงผลที่จะตามมาวันพุธ คิดที่จะลงทุนกับเรื่องที่ใหญ่เกินตัว  วันพฤหัสบดี  จะทำอะไรต้องระมัดระวังอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาท  วันศุกร์ ระวังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำอะไรต้องระวัง วันเสาร์ ทำบุญกับสัตว์จะให้โชค