ชีวิตดี มีอายุยืน หมดเคราะห์กรรม การปล่อยสัตว์ (โค-กระบือ)

หากท่านมีความต้องการ อยากมีชีวิตดี มีอายุยืน หรืออยากหมดเคราะห์กรรมต่างๆ ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรม ได้ดังนี้

การปล่อยสัตว์ เช่น โค-กระบือ  เพื่อปลดกรรมสัตว์ดังกล่าวนั้น  จะทำให้ท่าน มีอายุยืน แคล้วคลาด ปราศจากโรคภัยหรือหมดเคราะห์กรรม  เป็นการสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตาของตนเอง เสริมบุญบารมี และต่อดวงชะตาชีวิต

เมื่อท่านได้ทำบุญปล่อยสัตว์ปลดกรรมดังที่ว่ามาแล้ว ด้วยอำนาจบุญบารมี จะช่วยให้ท่านแคล้วคลาดปราศจากเคราะห์กรรมใดๆ