เทพใฉ่ซิ้งเขียว เครื่องรางของขลังสำหรับท่านที่เกิด ปีมะเมีย

“เทพใฉ่ซิ้งเขียว” เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับท่านที่เกิด ปีมะเมีย ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือธุรกิจการงานจะพบพลังก้าวหน้า เนื่องจากมีดาวมงคลส่องแสงลอยเด่น ซึ่งล้วนจะส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จและความ หากคิดแก้ไขคลี่คลายท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลรูป”เทพใฉ่ซิ้งเขียว” เพื่อขออำนาจบารมีจากพระองค์ช่วยคุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาดจากเรื่องร้าย บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ส่งเสริมให้การงาน-กิจการค้าก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เปี่ยมด้วยทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน