แมงมุมเรียกทรัพย์

แมงมุมเรียกทรัพย์  แมงมุมเป็นสัตว์ วิเศษไม่ต้องออกไปหากินมีเหยื่อหรืออาหารเข้ามาถึงรังเข้ามาถึงปาก เพียงชักใยดักเหยื่อไว้เท่านี้ก็ไม่อดมีกินอิ่มตลอดการ” การเปิดร้านทำกิจการก็เช่นเดียวกันถ้าได้แมงมุมเรียกดักทรัพย์ไปก็เหมือนเปิดร้านกิจการค้าขายดักเหยื่อ ดักทรัพย์ ดักลูกค้า ดักโชคดักลาภ ดักเงินดักทอง ให้เข้ามาติดกับง่ายดาย เห็นผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพกใส่กระเป๋าเงิน หรือ ที่เก็บเงิน เงินทองไหลเข้ามามากมาย

คาถา ท่องนะโม 3 จบ    

 “สุวันนะระชะตัง        มะหาสุวันนะ        ราชะตัง

อังคะตะเศรษฐี        มหาอังคะตะ        เศรษฐี

 มิคะตะเศรษฐี          มะหามิคะตะ        เศรษฐี  ปุริเศษสาวาอัตถีวา  พราหมณ์มะณีวา  มะอะอุ มานิมามา”