จี้พรายกระซิบ ช่วยเรื่องความรัก การงาน ค้าขาย

จี้พรายกระซิบ การบูชาพรายกระซิบเหมือนกับการบูชากุมารทอง เชื่อว่าบูชาแล้วจะช่วยเหลือการทำมาหากิน คนติดใจร้านค้า บอกเหตุร้ายก่อนเกิดจริง กระซิบเตือนภัย ก่อนพกพาติดตัวให้ตั้งจิตอธิฐานบอกขอสิ่งที่อยากพรายกระซิบให้ช่วย เรื่องความรัก เรื่องงาน เรื่องค้าขาย เรื่องเงิน หรือเรื่องต่างๆ

คาถาบูชาพ่อพรายกระซิบ

คัจฉาหิ  มหาภูโต  สมนุสโส  สเทวโก  กโรหิ  ปิตุวจเนนะ  สัมปุณเณนะ  ปสิทธิยา