ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะส่งผลให้เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคร้ายรุมเร้า

สำหรับผู้ที่มักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการกระทำของท่านจะส่งผลให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคร้ายรุมเร้าและอายุสั้น

ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้

ทำบุญด้วยการช่วยชีวิตปล่อยนกปล่อยปลาแผ่เมตรตาขออโหสิกรรม ทำบุญด้วยยารักษาโรค หรือทำบุญกับโรงพยาลสงฆ์ ช่วยเหลิอ พระเณรที่อาพาธ

เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว ชิวิตท่านจะดีขึ้น โรคร้ายที่มารุมเร้าก็จะหายไป ชีวิตผ่องใสเป็นสุข