ไร้ซึ่งอำนาจ บารมี การงานตกต่ำ

ตามคำโบราณได้กล่าวไว้ว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ แต่แข่งบุญวาสนานั้น แข่งอย่างไรก็ไร้ผล ท่านที่กำลังเจอเคราะห์กรรม ไร้ซึ่งอำนาจ วาสนา บารมี เช่นนี้  ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปลดกรรม ได้ดังนี้

1.เลือกรูปแบบในการปล่อยชีวิตสัตว์ปลดกรรม เสริมบุญบารมี ต่อชีวิตดวงชะตา โดยเฉพาะการปล่อยชีวิตหอยโข่ง ตามความเชื่อนั้น จะช่วยให้ดำเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผู้นำคน มีข้าทาสบริวารมากมาย

เมื่อท่านได้ทำบุญปล่อยสัตว์ปลดกรรมดังที่ว่ามาแล้ว บุญบารมีที่เพิ่มพูนจะทำให้ มีบริวารติดตามมากมาย หนทางโล่งเป็นผู้นํา หนุนนําเรื่องหน้าที่การ บริวารดี พึ่งพาอาศัยได้