ไร้คู่ ขาดแคลนคนรัก คนดูใจ

ปรับดวงอาภัพคู่ บางคนมีความรัก แต่ต้องผิดหวังมาโดยตลอด ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า  รักเขาแต่เขาไม่รัก หรือเขาก็รักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรืออยู่กันก็ไม่ยืด หรือบางคนต้องอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะไม่พบเจอความรักเลย  อย่างนี้เรียกว่า ดวงอาภัพคู่  ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปลดกรรม ได้ดังนี้

1. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ (9 คู่) ธงคู่ ผ้าคู่ หมอนคู่ เป็นต้น หรือบริจาคของเป็นคู่แก่คนอื่น

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระให้คู่บ่าวสาวในวันแต่งงานร่วมพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า

3. ถวายพวงมาลัยดอกรัก และดอกมะลิ ไหว้พระบูชาพระทุกสัปดาห์เป็นประจำ

4. หาต้นรักไปปลูกลงดินในบริเวณวัด (อย่าปลูกไว้บริเวณบ้านเด็ดขาด)

5. ถือพรหมวิหาร 4 คือเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์ก็ไม่ซ้ำเติมเขา

6. ปลูกไม้ดอกหอม และว่านต่างๆ เช่น เสน่ห์จันทร์ เป็นต้น