กองสลากทำบุญถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่า แห่ซื้อเลขยอดผ้าป่า 510,667บาท

กองสลากทำบุญถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาท สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้สักการะ แต่เป็นวัดที่ขาดโอกาส

นายณัฐพล เลิศสิริภัทรจิตรเจ้าหน้าที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมนายพูนสุข ขจรบุญหัวหน้าสำนักงานบริหารการเงิน รองประธานชมรมพุทธศาสนากองสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะร่วม 60 คน ถวายจัตุปัจจัยถวายแก่วัด จำนวน 510,667 บาท โดยมีพระครูถาวร รัตนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทภูสิงห์ คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ชาวบ้านนับ 100 คน ร่วม อนุโมทนาบุญเพื่อการนำทุนสมทบการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ประมาณ 3,500,000บาทและใช้ในกิจกรรมของวัดที่วัดไกลปืนเที่ยงชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกด้วย