คนในบ้าน ไม่เคยรักใคร่ปรองดอง

คนในครอบครัว ในบ้าน ถือว่าเป็นคนใกล้ตัว คนในบ้านจะมีความรักให้กันได้ ต้องมีความเข้าใจ เอื้ออาทรต่อกัน แต่หากเมื่อไหร่ที่คนในบ้านมีนิสัย วาดระแวง เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ บ้านที่เคยน่าอยู่ ก็จะไม่น่าอยู่อีกต่อไป ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปลดกรรม ได้ดังนี้

การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรได้มีที่อยู่อาศัยและจำวัด จะช่วยส่งผลดีในเรื่องของความเป็นอยู่ ชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากยากแค้น ชีวิตครอบครัวก็จะมีความรักใคร่ปองดองกันตลอดไป