ดวงตาเป็นต้อ

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนเป็นวิบากกรรมของมนุษย์โลก ซึ่งล้วนแล้วแต่ใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไร สำหรับบุคคลท่านใด ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้อต่างๆ ซึ่งการรักษาอาจเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

1. ทำบุญให้แสงสว่าง เช่น บริจาคหลอดไฟ แว่นตา ทำบุญค่าไฟ

 2. จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ให้แสงสว่าง ชื่อว่า ให้จักษุ คือ ให้การมองเห็น เพราะแม้มีดวงตา แต่ไม่มีแสงสว่าง ก็มองไม่เห็น แม้ทิพยจักษุก็ได้จากการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรม อย่าจองเวรจองกรรมกันต่อไป

บุคคลใดอยากมีดวงตาสวย มองได้ชัด มองได้ไกล มองได้แม้ในที่มืด อย่าใช้ตาทำบาป ให้ใช้ตาสร้างบุญ และทำบุญให้แสงสว่างอยู่เป็นนิจ