โรคภัยเบียดเบียน ปวดหัวเป็นประจำ

บุคคลสมัยปัจจุบันนี้ มีภาวะโรคแทรกซ้อนจากการทำงานหลายอย่าง โดยโรคอันดับต้นๆก็คือ การปวดหัวไมเกรน  การปวดศีรษะอาจเกิดจากจากได้เคยทำบาปไว้แต่ภพปางก่อน หรือในอดีต เช่น การตีหัว หรือทุบหัวปลา ถ้าเป็นไมเกรน เพราะวิญญาณตามมาพบ  ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

ทำบุญใส่บาตรอาหาร 1 ชุดถวายพระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว ดอกไม้ ธูปเทียน ถ้าในอดีตเคยทุบหัวปลาช่อน ต้องปล่อยปลาช่อนหนึ่งตัว หลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้ว ทำให้เสร็จวันเดียวกัน

หากอยากสะเดาะเคราะห์ ปลดกรรม พันธนาการโดยเร็ว ควรหมั่นนั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 ด้วยจะยิ่งดี