ดวงเฮง 18 ส.ค.62 ราศีสิงห์มีความมั่นคงเพราะดาวประจำตัวโคจรโดดเด่น

วันที่ 18  วันนี้ดาว ๑ ยกเข้าราศีสิงห์ เวลา 02.08 น. เป็นเกษตราธิบดี ส่งผลทำให้ราศีสิงห์มีความมั่นคงเพราะดาวประจำตัวโคจรโดดเด่น จะมีกำลังกายมีกำลังใจ มีพลังชีวิตในการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ แต่การงานและการเงินนั้นอาจมีปัญหา มีเรื่องพลิกลอคหรือไม่คาดฝัน การทำงานต้องซุ่มทำ ไม่เปิดเผย การเงินก็เป็นวันที่มีรายจ่ายมาก หรืออาจได้เงินอย่างไม่คาดฝัน ขอให้คุณตั้งเป้าหมาย แล้วจะมีความสำเร็จ วันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เจ็บตัว เลือดตกยางออก ควรมีพระรอดหลวงหริภุญชัยบูชาประจำตัว เป็นมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัย