กระดูกเสื่อม โรคกระดูกรุมเร้า

ใครที่ถูกโรคกระดูกรุมเร้า ถึงขั้นขนาด กระดูกแตก หักพรุนไปหมด ต้องนั่งรถเข็น เดินแทบไม่ได้ นั่งสมาธิก็ไม่ได้ ซึ่งอยู่ไปวันๆ ไม่ทรงก็ทรุดนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้ หมั่น รักษา ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเป็นการสะเดาะเคราะห์ ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบาบางเรา ควรจำเป็นไปวัดอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดี เพื่อปล่อยปลา เติมน้ำมันตะเกียง สร้างโบสถ์ สร้างวัด และที่ควรทำตลอดระยะเวลาคือการสวดมนต์ คุณควรสวดมนต์ให้ได้อย่างขึ้นใจ เพื่อคุณจะได้หมั่นขออโหสิกรรม ด้วยแรงจิตศรัทธาปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเอง