ปล่อยปลาซิว เสริมบุญบารมี ต่อชีวิตดวงชะตา

หากท่านใด มีปัญหาในเรื่องคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาลบ่อยครั้ง สู้คดีว่าความก็ไม่เคยชนะเขา ดังนั้น ท่านไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้ให้ คุณปล่อยปลาซิว  ในจำนวนหนึ่ง เป็นการปล่อยสัตว์ปลดกรรม เสริมบุญบารมี ต่อชีวิตดวงชะตา ครั้งนี้

สำหรับท่านใดที่เป็นกังวลกับคดีความต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล ให้ทำบุญปล่อยสัตว์ปลดกรรมดังที่ว่ามาแล้ว จากนั้นอธิฐานจิต ในเรื่องที่เกิดขึ้น ด้วยอำนาจบุญบารมีจะดลบันดาลให้รอดพ้นจากคดีความทั้งหลายทั้งปวง