ชีวิตความเป็นอยู่ขัดสน ขาดแคลน ทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรม

คนที่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมืออยู่บ่อยๆ ท่านอาจเคยทำทานมาไม่ครบ ครั้นได้เวลาทำทาน ท่านอาจยึดติดกับทรัพย์ที่มี เสียดายเมื่อต้องเสียทรัพย์ ตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง พอเอาเข้าจริงกลับรู้สึกเสียดาย จึงทำทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้ กรรมจึงส่งผลให้ท่าน เงินขาดมือ ขัดสนอยู่ร่ำไป ดังนั้น ท่านไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

1. ถวายข้าวสาร 1 กระสอบ ถวายแก่วัด ทุก 3 เดือน และนำไปให้สถานสงเคราะห์หรือตามมูลนิธิต่างๆ หรือศูนย์ช่วยเหลือปผู้ประสบภัยในเวลานั้นๆ

2.สละทรัพย์และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้อนาถาเป็นประจำ

3.หมั่นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์