ตัวเงิน ตัวทอง เข้าบ้านจะนำเอาสิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน

หากตัวเงินตัวทอง เข้าบ้าน ซึ่งบ้านใดมีต้นไม้มากๆ ตัวเงินตัวทองมักจะปรากฎตัว ปกติตัวเงินตัวทองนี้จะไม่ทำร้ายใคร แต่คนโบราณท่านว่าเป็นตัว อัปมงคล จึงมีชื่อเรียกเสียเพราะแก้เคล็ด หากบ้านใดเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว   เราสามารถปรับดวง เสริมชะตาชีวิต เพื่อสะเดาะเคราะห์จากเหตุ ได้ดังนี้

นอกจากท่านอาจจะแจ้งหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นแล้ว  ตามคำโบราณกล่าวไว้ ท่านควรพูดด้วยวาจาที่ดี พูดแต่สิ่งดีๆ ไม่ให้ไล่ อาจหาธูปเทียนจุดบอกเล่า ให้กลายเป็นการนำเอาสิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน