สาริกาลิ้นทอง พูดอะไรมีเสน่ห์ มีแต่คนเชื่อถือ โชคลาภบังเกิด ค้าขายดี

สาริกาลิ้นทอง ของขลังที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแห่บูชา เพราะเชื่อว่า หากใครท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้าน  พูดอะไรก็มีเสน่ห์ มีแต่คนเชื่อถือ โชคลาภบังเกิด ค้าขายดี

คาถาบูชาสาริกาลิ้นทอง  พร้อมวิธีบูชา  ตามความเชื่อของโบราณนั้น “สาริกา” ก็คือ นกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะ และจะส่งเสียงได้ไพเราะที่สุดในตอนช่วงหาคู่ ดังนั้นเชื่อกันว่าหากใครมี สาริกาลิ้นทอง ไว้ติดตัว จะไปเจรจาการงานใดๆ กับใครก็จะประสบผลสำเร็จทุกประการ

คาถาสาริกาลิ้นทอง “พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ” “พุทธาอิริมะลิยา สุสังคะเยมิ” “พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ” “อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต” คาถานี้ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจามีเสน่ห์  ตอนท่องถึงคำว่า “มิ” ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง แล้วจะประสบความสำเร็จค่ะ