เปิดดวง 13 สิงหาคม 2562 วันดีแห่งความมั่นคง

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 วันนี้พระจันทร์(๒)ย้ายราศีสถิตราศีมังกรเวลา 08.28 น.เกาะมหัทธโนฤกษ์และโจโรฤกษ์เป็นวันดีแห่งความมั่นคง ฤกษ์ยามในวันนี้ดีเอื้ออำนวยให้ประกอบการมงคล แต่ฤกษ์ดีอยู่ช่วงเวลาบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.15–13.25น.  วันนี้เหมาะกับการทำสัญญาซื้อขายบ้าน ติดตามทวงทรัพย์หนี้สิน การยื่นซองประมุลแข่งขัน วันนี้ไม่ดีเด่นส่งเสริมกับชาวราศีใดเป็นพิเศษ  ทิศที่ดีเป็นมงคลคือ ทิศ ใต้ ทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลคือ สี ม่วงอ่อน เขียวตองอ่อนแดงเสริมสิริมงคลประจำวันนี้วันนี้ควรอธิษฐานจิตสวดมนต์บท พระอรหันต์ 8 ทิศจะนำซึ่งโชคลาภความสำเร็จมาให้