ตัวด้วงเสริมมงคล

ตัวด้วงอาจเป็นสัตว์ที่น่ากลัวหรับใครหลายๆ คน แต่ชาวอียิปต์มีความเชื่อในเรื่องพระอาทิตย์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่มอบชีวิตเเละความโชคดีเเก่พวกเขา และพวกเขาก็เชื่อว่าตัวด้วงมีพลังของพระอาทิตย์อยู่ในตัว ดังนั้นชาวอียิปต์จึงถือว่าตัวด้วงเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดชีวิตด้วย