ลายเซ็นเสริมดวง ผู้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ช.ช้าง

ลายเซ็นเสริมดวง ผู้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ช.ช้าง อักษร ช.ช้างถือว่าเป็นอักษรที่ได้เปรียบตรงที่ สามารถเซ็นให้มีลักษณะคล้ายกับถุง ได้ โดยต้องไม่ทำให้ปากถุงปิด เพียงเปิดปากถุงให้พอเหมาะ ก้นถุงทำให้ใหญ่เข้าไว้ ก็จะทำให้ตัวของเจ้าของลายเซ็นนี้ มีศักยภาพในการหาเงินได้ดี และเก็บเงินได้ดียิ่งขึ้น ส่วนอักษรบริวารตัวอื่นๆ ก็ยังสามารถเซ็นให้เป็นแอ่ง เป็นอ่างเข้าไว้ จึงเท่ากับว่า อักษรบริวารเหล่านั้นก็จะส่งเสริมในเรื่องการหาทรัพย์สินเงินทอง ทำให้ร่ำรวยกับตัวเจ้าของลายเซ็นนั้นได้ดีอีกด้วย