ลายเซ็นเสริมดวง ผู้ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ก.ไก่

อักษรกอ.ไก่ หรือตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ถ.ถุง ด.เด็ก ต.เต่า อักษรเหล่านี้ ถือว่าเป็นอักษรที่ไม่สามารถทำถุงเก็บเงินในชื่อได้ จึงเป็นพยัญชนะที่อาจจะต้องทำเพื่อผู้อื่นมากหน่อย แต่สามารถไปสร้างถุงเก็บเงินในอักษรบริวารตัวอื่นแทนได้ เพราะฉะนั้นชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษรเหล่านี้ ทางที่ดี ควรจะเก็บเงินไปที่บัญชีของลูก หรือบัญชีของพ่อแม่ ถึงจะดี เพราะเป็นคนหาเก่ง แต่เก็บไม่เก่งเท่าไหร่ ข้อควรระวัง คือไม่ควรขีดเส้นใต้ปิดท้ายชื่อและนามสกุล ชื่ออื่นสามารถขีดเส้นได้ เพราะเป็นการเสริมให้เกิดความมั่นคง แต่อักษรกอไก่ เมื่อขีดเส้นใต้ปิดที่ชื่อและนามสกุล จะเป็นการเพิ่มความยากในการหาเงินให้ลำบากมากขึ้นเป็นเท่าตัว