พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร เน้นในทางเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดจากอันตราย

พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร  การเข้าถ้ำเข้ากรรมของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ท่านได้ปฎิบัติกรรมฐาน ปิดว่าและไม่พบเจอใคร จนออกพรรษา ท่านได้กระทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ไม่เคยขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 มาจนถึงปัจจุบันนี้ เหล่าคณะศิษย์ขอสาธุการ และร่วมอนุโมทนากับพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ

“วัตถุมงคลของพระครูบาบุญชุ่ม แต่ละชิ้นของท่านถ้าผู้ที่ได้ไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมักจะเกิดปาฎิหาริย์ในด้านต่างๆ มากมาย โดยของท่านเน้นในทางเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดจากอันตราย จากร้ายกลายเป็นดี ของดีที่ควรมีไว้ติดกาย ค่ะ