Browsing Category

อ.มัลลิกา บารมี

ดวงดี 14 สิงหาคม 62 วันนี้จะสำเร็จง่าย ส่วนเรื่องความรัก

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วันนี้กิจมงคลเล็กๆ พอทำได้แต่ไม่เหมาะทำการมงคลใหญ่ๆสำคัญๆ  จัดงานแต่งงานเล็ก ๆ ได้

ดวงดี 10 สิงหาคม 62 การงานเจรจาธุรกิจค้าขาย ราบรื่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 วันนี้ทำการมงคลดีมาก ถือเป็นวันดีวันหนึ่งของเดือนสิงหาคม เหมาะสำหรับประกอบพิธีมงคลต่าง