Browsing Category

สะเดาะเคราะห์

คนดวงตก เคราะห์ร้ายแรง

ในห้วงแห่งกรรมฝ่ายไม่ดีกำลังส่งผลหรือที่เรียกว่า “คนดวงตก”  สาเหตุหลักมาจาก กรรมเก่าในอดีตชาติ และกรรมใหม่ในภพนี้

ดวงตาเป็นต้อ

https://youtu.be/dfzaLsenq74 เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนเป็นวิบากกรรมของมนุษย์โลก