Browsing Category

@HighLight

คนดวงตก เคราะห์ร้ายแรง

ในห้วงแห่งกรรมฝ่ายไม่ดีกำลังส่งผลหรือที่เรียกว่า “คนดวงตก”  สาเหตุหลักมาจาก กรรมเก่าในอดีตชาติ และกรรมใหม่ในภพนี้