Browsing Category

@HighLight

ปลัดหัวชะมดนางครวญ เครื่องรางมหาเสน่ห์เขมร (ไม้รอดคุก)ปู่สะเรียง เมืองสุรินทร์

ปลัดหัวชะมดนางครวญ เครื่องรางมหาเสน่ห์เขมร (ไม้รอดคุก)ปู่สะเรียง เมืองสุรินทร์ บูชาพกพาติดตัวด้านเมตตา

ชะตาถึงฆาต ชีวิตสั้นลง

ความตาย ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จะช้าหรือเร็วก็ต้องพบเจอทุกคน แต่ถึงกระนั้นแล้ว เมื่อญาติพี่น้อง คนสนิท