Browsing Category

คาถาพารวย

คาถาหมัดหนัก

เมื่อมีการต่อสู้ จงภาวนา คาถาหมัดหนัก แต่จงใช้เพื่อป้องกันตัว ห้ามข่มเหงรังแกผู้ใด คาถาจะเสื่ม ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาคนนิยม

คาถาคนนิยม จะทำให้คนที่พบเจอเรานิยมชมชอบมีเมตตามหาเสน่ห์กับตัวเอง ตั้งนะโม3จบ แล้วเริ่มบทสวด ดังนี้

คาถาให้คนรักโทรหา

เป็นคาถาความรัก ให้คนรักกลับมาโดยให้เขียนชื่อเราและคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วภาวนา ดังนี้ นามานังสะมาโล

คาถาการเจรจา

คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ คาถาการเจรจา

คาถานางเต่าดำ

คาถาด้านทางเมตตามหานิยม เสกนํ้าล้างหน้าสร้างเสน่ห์ เสน่ห์แก่สตรีดีนักแล พุทธาวะรังมะลัง สุวัณณะกิสิ สังโกถิ