Browsing Category

คาถาพารวย

คาถาบูชา พระนเรศวร

เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินระลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งนะโม

คาถานะจังงัง

คาถานะจังงัง เป็นของหลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นคาถาแคล้วคลาด ป้องกันศราตราวุธ โจร ภัยทั้งปวงตั้งนะโม3จบแล้วเริ่มบทสวด